شرکت فراصوت زاگرس کادر شرکت فراصوت زاگرس متشکل از متخصصان و کارشناسان مجرب در خدمت شما می باشند. تلفن تماس 03832241106 دفتر شرکت 09139855923 مهندس کریمیان 09133377225 دکتر رضوی tag:http://fszultrasonic.com 2020-07-08T18:02:26+01:00 mihanblog.com دستگاه جوش التراسونیک 2019-03-22T14:50:28+01:00 2019-03-22T14:50:28+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/758 کریمیان دستگاه جوش التراسونیک ورژن 4ساخت شرکت فراصوت زاگرسفرکانس بین 15 الی28 کیلو هرتز قابل سفارستوان بین 500 الی 3000 وات دستگاه جوش التراسونیک ورژن 4
ساخت شرکت فراصوت زاگرس
فرکانس بین 15 الی28 کیلو هرتز قابل سفارس
توان بین 500 الی 3000 وات


]]>
پیزوالکتریک 2019-03-22T14:46:26+01:00 2019-03-22T14:46:26+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/757 کریمیان پیزو الکتریک های مدل pzt8 هندی درجه 1 وارداتی توس شرکت فراصوت زاگرسبهترین کیفیت موجود در بازارسایز های مختلف موجود استتماس بگیرید.

پیزو الکتریک های مدل pzt8 هندی درجه 1 وارداتی توس شرکت فراصوت زاگرس
بهترین کیفیت موجود در بازار
سایز های مختلف موجود است
تماس بگیرید.


]]>
ژنراتور و ترانسدیوسر و هورن های التراسونیک 2019-03-22T14:44:13+01:00 2019-03-22T14:44:13+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/756 کریمیان 20کیلو هرتز 2000 وات با هورن هوای فولادی سخت کاری شده

20کیلو هرتز 2000 وات با هورن هوای فولادی سخت کاری شده

]]>
دستگاه جوش چرخشی التراسونیک 2019-03-22T14:41:54+01:00 2019-03-22T14:41:54+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/755 کریمیان  فرکانس 20 کیلو هرتز با توان 2 هزار واتساخت شرکت فراصوت زاگرس 09139855923
 فرکانس 20 کیلو هرتز با توان 2 هزار وات
ساخت شرکت فراصوت زاگرس 

09139855923

]]>
هورن فولادی التراسونیک 2019-03-22T14:37:58+01:00 2019-03-22T14:37:58+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/754 کریمیان


]]>
ژنراتور و ترانسدیوسز التراسونیک 2019-03-22T14:33:46+01:00 2019-03-22T14:33:46+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/753 کریمیان]]>
دستگاه شات پینینگ(سند پلاست) 2019-03-22T14:23:23+01:00 2019-03-22T14:23:23+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/749 کریمیان دستگاه شات پینینگ ( سند پلاست) التراسونیک ساخت شرکت فراصوت زاگرس09139855923
دستگاه شات پینینگ ( سند پلاست) التراسونیک
 
ساخت شرکت فراصوت زاگرس

09139855923
]]>
ترانسدیوسر های التراسونیک 2019-03-22T14:18:58+01:00 2019-03-22T14:18:58+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/748 کریمیان ترانسدیوسر های التراسونیک 20 کیلو هرتز 2000 وات
ترانسدیوسر های التراسونیک 20 کیلو هرتز 2000 وات


]]>
ترانسدیوسر و هورن تیتانیوم 2019-03-22T14:16:32+01:00 2019-03-22T14:16:32+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/747 کریمیان ترانسدیوسر 20 کیلو هرتز 2000 وات همراه با هورن تیتانیم هموژنایزر
ترانسدیوسر 20 کیلو هرتز 2000 وات همراه با هورن تیتانیم هموژنایزر

]]>
دستگاه جوش التراسونیک 2019-03-22T13:55:20+01:00 2019-03-22T13:55:20+01:00 tag:http://fszultrasonic.com/post/746 کریمیان دستگاه جوش التراسونیک جهت جوش طوری برروی فیلتر20 کیلو هرتز 2 هزار وات - ساخت شرکت فراصوت زاگرستلفن تماس:09139855923

دستگاه جوش التراسونیک جهت جوش طوری برروی فیلتر

20 کیلو هرتز 2 هزار وات - ساخت شرکت فراصوت زاگرس

تلفن تماس:

09139855923

]]>